ianuarie 12, 2019

Cotele de TVA valabile în anul 2019

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este un impozit indirect pe care firmele, PFA-urile și nu numai îl datorează statului, în situația în care sunt plătitori de TVA. În anul 2019, cota generală de TVA nu își modifică valoarea față de 2018, dar apar schimbări la cotele reduse de TVA.

Conform Codului fiscal, când cifra de afaceri a unui contribuabil depășește de plafonul de 300.000 de lei, acesta este dator statului să plătească TVA pentru livrarea de bunuri și prestarea de servicii. Cota generală de TVA care se aplică în anul 2018 este aceeași cu cea aplicată în 2018, adică 19%. În afară de cota generală de TVA, Codul fiscal prevede două cote reduse te TVA, de 9% și de 5%.

Cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru:

• livrarea de proteze și accesorii ale acestora, cu excepția protezelor dentare scutite de taxă;
• livrarea de produse ortopedice;
• livrarea de medicamente de uz uman și veterinar;
• livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente folosite în prepararea alimentelor, produse folosite pentru a completa sau înlocui alimentele;
• livrarea apei pentru irigații în agricultură;
• livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și prestările de servicii de tipul celor specifice folosite în sectorul agricol;
• serviciile de alimentare cu apă și de canalizare (pentru canalizare se aplică scăderea de la 19% la 9% de la 1 ianuarie 2019).

Foto: Robert and Shana ParkeHarrison – Garden Of Selves

Categoriile pentru care se aplică cota redusă de TVA de 5% sunt:

• manuale școlare, cărți, ziare și reviste, cu excepția celor destinate exclusiv sau în principal publicității;
• serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329, târguri, expoziții și evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite;
• livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite;
• cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping (scăderea de la 9% la 5% se aplică de la 1 noiembrie 2018);
• serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea (scăderea de la 9% la 5% se aplică de la 1 noiembrie 2018);
• dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, în scopul practicării sportului și educației fizice, altele decât cele scutite (scăderea de la 19% la 5% se aplică de la 1 noiembrie 2018).
• transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracțiune cu aburi pe linii înguste, în scop turistic sau de agrement (scăderea de la 19% la 5% se aplică de la 13 ianuarie 2019);
• transportul de persoane folosind instalațiile de transport pe cablu, în scop turistic sau de agrement (telecabină, telegondolă, telescaun, teleski) (scăderea de la 19% la 5% se aplică de la 13 ianuarie 2019);
• transportul de persoane cu vehicule cu tracțiune animală folosite în scop turistic sau de agrement (scăderea de la 19% la 5% se aplică de la 13 ianuarie 2019);
• transportul de persoane cu ambarcațiuni folosite în scop turistic sau de agrement (scăderea de la 19% la 5% se aplică de la 13 ianuarie 2019).

Cota de TVA aplicabilă este cea care e în vigoare la data la care intervine faptul generator, excepție fiind cazurile pentru care se aplică cota în vigoare la data exigibilității taxei. Excepțiile la care se face referire în Codul fiscal sunt:

• atunci când exigibilitatea intervine la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator;
• atunci când exigibilitatea intervine la data la care se încasează avansul, pentru plățile în avans efectuate înainte de data la care intervine faptul generator;
• atunci când exigibilitatea intervine la data extragerii numerarului, pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate prin mașini automate de vânzare, de jocuri sau alte mașini similare.

„În cazul operațiunilor supuse sistemului TVA la încasare, cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepția situațiilor în care este emisă o factură sau este încasat un avans, înainte de data livrării/prestării, pentru care se aplică cota în vigoare la data la care a fost emisă factura ori la data la care a fost încasat avansul”, este explicat în Codul fiscal.
În continuare, cota de TVA pentru importul de bunuri și pentru achizițiile intracomunitare este cota aplicabilă în România pentru serviciile respective și care e în vigoare la data la care intervine exigibilitatea taxei.

Noutati, Noutăți fiscale ,
SWITCH THE LANGUAGE
Cart