decembrie 11, 2018

Salariul minim brut se majorează începând cu 1 ianuarie 2019

Salariul minim va ajunge la 2.080 lei începând cu 1 ianuarie 2019, iar pentru cei care ocupă funcții cu studii superioare și au măcar un an vechime în domeniul respectivelor studii, va exista un salariu minim de 2.350 lei.

Shell by Tommy Ingberg

De la 1.900 de lei, cât este acum, salariul minim va crește la 2.080 de lei, începând de la 1 ianuarie 2019, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, ce a fost publicată în Monitorul Oficial în 10.12.2018.

„Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (…) se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.080 de lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră”, specifică documentul.

Actul normativ prevede și introducerea unui salariu minim brut diferențiat pentru cei care ocupă funcții ce necesită studii superioare, dacă au o vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul acelor studii: 2.350 de lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

Modificările recente adoptate de către Guvern asupra Codului muncii permit stabilirea unui cuantum diferențiat al salariului minim. Astfel, aceste modificări permit diferențierea salariului pe criteriile nivelului de studii și al vechimii în muncă. Cu toate acestea, Hotărârea Guvernului nu menționează modificări pentru valoarea salarială minimă în cazul persoanelor cu vechime în muncă de mai mult de 15 ani.

Conform programului de guvernare, salariul minim net urmează să crească anual cu câte 100 de lei până în anul 2020. Pe lângă salariul minim brut, va crește salariul minim net cu aproximativ 100 de lei, dar vor crește și taxele datorate de angajat și angajator. Astfel, se va ajunge la un cost cu salariile mai mare pentru mediul de afaceri.

Față de costul total pentru actualul salariu minim, un angajator va suporta un cost total mai mare, de 2.127 de lei (majorarea fiind de 184 de lei) pentru salariul brut de 2.080 de lei. În cazul salariaților care primesc salariul minim brut de 2.350 de lei, costul total ar fi de 2.403 de lei, adică o majorare de 460 de lei pentru fiecare salariat.

Taxele datorate de angajat
Odată cu creșterea salariului brut, va crește valoarea contribuțiilor sociale pentru sănătate (CASS) și pensii (CAS), dar și valoarea impozitului pe veniturile salariale. Taxele salariale vor fi calculate, reținute și plătite la bugetul de stat de către angajator. Dacă se iau în  considerare condiții normale de muncă pentru salariați, salariul minim brut de 2.350 de lei și taxele aferente vor fi calculate astfel:

Contribuții angajat                               De la 01.01.2019
Contribuția la sănătate (CASS) 10,00% 235,00 lei
Contribuția la pensii (CAS) 25,00% 588,00 lei
Deducere personală 390,00 lei
Impozit pe salarii 10,00% 114,00 lei
Salariu net 1.413,00 lei

Taxele datorate de angajator
Angajatorul trebuie să plătească contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) pentru fiecare salariat. În cazul unui salariu minim brut de 2.350 de lei, salariul net ar fi de 1.413 de lei, iar costul total al angajatorului ar fi de 2.403 lei.

Contribuții angajator                                                                De la 01.01.2019
Salariu brut 2.350,00 lei
Contribuția la pensii (CAS) 2,25% 53,00 lei
Fond salarii 2.403,00 lei

Pe lângă modificările directe, vor exista o serie de modificări indirecte care se vor produce odată cu modificarea salariului minim brut:

  • Creșterea valorii indemnizației de internship: în momentul de fată, valoarea minimă a indemnizației de internship este de 950 de lei brut. După data de 1 ianuarie 2019, valoarea minimă pe care o pot primi internii se va mări până la 1,040 lei brut;
  • Creșterea contribuției pentru persoane cu handicap neîncadrate: deoarece calculul se raportează la salariul minim brut;
  • Modificarea bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale in cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente/drepturi de proprietate intelectuală, întrucât venitul ales de contribuabil nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice privind veniturile estimate;
  • Majorarea plafonului în funcție de care persoanelor fizice ce obțin venituri non-salariale le poate reveni obligația de a plăti contribuții de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate, întrucât aceste plafoane se determina în funcție de nivelul salariului de bază minim brut pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice pentru veniturile estimate;
  • Majorarea normelor de venit pentru veniturile din activități independente impuse pe baza normelor de venit
  • Calculul elementelor salariului raportate la salariul de bază: se va modifica cuantumul sporurilor, indemnizațiilor și adaosurile al căror calcul se raportează la salariul de bază.
Important in aceasta luna , , ,

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

SWITCH THE LANGUAGE
Cart