octombrie 31, 2018

Distribuirea trimestrială a dividendelor din profituri curente

În Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 163/2018 care stabilește, printre altele, că din 15 iulie 2018 societățile înființate în baza Legii nr. 31/1990 pot să distribuie trimestrial dividende ce provin din profitul exercițiului financiar în curs. Care sunt condițiile, dar și care sunt pașii care trebuie urmați pentru a beneficia de această facilitate, aflați de mai jos

Conform modificărilor aduse de această lege societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste pot opta pentru repartizarea trimestrială de dividende in următoarele condiții:

TheLightKeeper Foto ErikJohansson

TheLightKeeper Foto Erik Johansson

• entitățile care optează pentru repartizarea trimestriala de dividende vor avea obligația să întocmească situații financiare interimare.
• repartizarea trimestriala a profitului către acționari sau asociați se va putea efectua opțional, în cursul exercițiului financiar, pe baza situațiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, după caz.
• repartizarea trimestrială a profitului se va efectua în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare.

Cu această ocazie, se modifică și reglementarea privind distribuirea de dividend prevăzută de Legea nr. 61/1990 privind societățile, republicată cu modificări.  Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Plata diferențelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești. Adunarea generală a acționarilor/asociaților poate să stabilească o dobândă mai mare.

Mare atenție: este considerată în continuare infracțiune fapta prin care o persoană ”încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite în cursul exercițiului financiar pe baza situației financiare interimare și anual, pe baza situațiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea.” După noile reglementări, s-a așteptat ca autoritățile să publice situațiile financiare pentru a putea face plata de dividende trimestriale.

noutati, Noutăți fiscale

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

SWITCH THE LANGUAGE
Cart