iulie 10, 2018

Atenție la plata contribuțiilor și a impozitului pe venit. Din această lună se va efectua într-un singur cont

Conform Ordinului ANAF nr. 1612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic, începând de la 1 iulie 2018, plata contribuțiilor și a impozitului pe venit se va realiza într-un singur cont.

Aceste conturi nu sunt încă publice pe site-ul ANAF, însă informații privind conturile efective se pot obține de la Trezoreriile locale.  Vă recomandăm să verificați conturile în care efectuați plățile pentru a evita orice tip de dispută.

Plățile fiscale ce se vor efectua începând cu această lună în contul unic sunt:

  • impozitul pe salarii și pensii;
  • plățile anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de instituții de credit;
  • impozitul pe profit/plățile anticipate în contul impozitului pe profit;
  • impozitul pe dividende;
  • impozitul pe venitul microintreprinderilor;
  • impozitul specific;
  • impozitul pe veniturile realizate de persoane fizice în asociere cu persoane juridice;
  • impozitul pe veniturile din proprietate intelectuală;
  • impozitul pe dividende (inclusiv obținute de nerezidenți), dobânzi;
  • impozitul pe veniturile din arendare;
  • impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice;
  • impozitul pe veniturile din premii;
  • impozitul pe veniturile din redevențe;
  • impozitul pe veniturile din activități sportive și de divertisment;
  • impozitul pe veniturile ce reprezintă remunerațiile nerezidenților în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei firme române;
  • impozitul pe veniturile din servicii prestate de persoane nerezidente, din premii acordate acestora în România, jocuri de noroc, lichidarea unei persoane juridice române;
  • vărsămintele de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate;
  • impozitul pe veniturile din jocuri de noroc;
  • vărsămintele din profitul net al regiilor autonome;
  • impozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident;
  • impozitul datorat pe veniturile realizate de persoanele fizice din activități independente în baza contractelor de activitate sportivă;
  • contribuțiile sociale ale salariaților (plătite de angajatorii lor), inclusiv cea pentru condiții deosebite de muncă;
  • contribuțiile sociale datorate, de la caz la caz, de cei care realizează venituri din proprietate intelectuală/ în baza contractelor de activitate sportivă/ din arendare/ din asocierea cu persoane juridice;
  • contribuția de asigurări de sănătate suportată de pensionari pentru perioadele anterioare datei de 1 februarie.

 

Important in aceasta luna, noutati, Noutăți fiscale , , ,

Lăsaţi un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

SWITCH THE LANGUAGE