noiembrie 17, 2017

Care sunt societățile din România ce au obligația întocmirii și depunerii „Raportului pentru fiecare țară în parte”, cunoscut și sub denumirea de „Country-by-Country report” (CbC report) în perspectiva OPANAF 3049/2017

În 14 noiembrie 2017 s-a publicat OPANAF 3049/2017 (MO 894/2017) privind conținutul și modelul formularului „Raport pentru fiecare țară în parte” – conform noilor reguli OECD privind „BEPS” – Base erosion and profit shifting – Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor.

După cum v-am informat și în articolul nostru privind conformarea României la Directiva nr.881/2016 în linie cu proiectul „BEPS” al OECD, prin Ordonanța de Urgență nr. 42 din 9 iunie 2017, s-au pus bazele mecanismului de raportare pentru fiecare țară (en. Country-by-Country Reporting – în continuare CbCR).

Obligația de raportare în perspectiva OPANAF 3049/2017 revine societăților mamă finale sau societăților mame surogat, cu sediul în România doar în cazul în care grupul de intreprinderi multinaționale deținut, a avut în anul fiscal 2016 o cifră de afaceri consolidată de minimum 750 milioane euro.

Actul normativ mai sus amintit stabilește obligația de raportare, în cazul societăților obligate la raportare în termen de 12 luni de la data ultimei zile a anului fiscal de raportare.

Rumination by Xetobyte

Rumination by Xetobyte

În condițiile în care societatea din România este parte a unui grup, dar nu este obligată la raportare, aceasta va fi obligată să notifice cel târziu până la data termenului limită de depunere a declarației fiscale anuale privind impozitul pe profit (declarația 101 „Declarație privind impozitul pe profit”), organul fiscal privind apartenența (entitate constitutivă) la grupul de societăți multinaționale și datele de identificare a societății care va depune raportul în numele grupului respectiv jurisdicția fiscală în care va fi depus raportul.

Atragem atenția asupra faptului că obligațiile mai sus amintite sunt instituite pentru anii fiscali 2016 și 2017, drept care și în condițiile apariției OPANAF 3049 doar în data de 14 noiembrie 2017, notificările pentru ani 2016 și 2017 recomandăm a fi depuse cel târziu până în data de 27 martie 2018 (termenul de depunere a declarației 101 aferente anului fiscal 2017).

Neconformarea la obligațiile instituite de OPANAF 3049/2017 constituie contravenție și se sancționează astfel:

• nedepunerea raportului pentru fiecare țară (CbCR) amendă contravențională între 70.000 lei – 100.000 lei

• nedepunerea în termen a notificării, aplicabile fiind prevederile art.336 alineat (1) litera b) din Cod de procedură fiscală, amendă contravențională între 1.000 lei – 5.000 lei, pentru contribuabilii mijlocii și mari respectiv 500 lei – 1.000 lei pentru restul contribuabililor.

noutati, Noutăți fiscale , , ,

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

SWITCH THE LANGUAGE
Cart