iulie 26, 2017

Costurile salariale pentru angajații part-time se majorează începând de la 1 august

Ordonanța Guvernului nr. 4 din 25 iulie 2017 (MO 598/2017) modifică prevederile Codului Fiscal care reglementează taxele pe salarii. Începând cu luna august 2017, pentru angajații cu normă parțială de lucru (part-time), angajatorii vor fi obligați la plata contribuțiilor de asigurări sociale și asigurări de sănătate (CAS și CASS) la nivelul salariului minim brut pe țară, 1.450 lei.

Măsura înlocuiește plata proporțională cu salariul efectiv, aplicată până la 31 iulie 2017, și conduce la o majorare a costurilor salariale pentru contractele part-time. Prin această modificare a cadrului legislativ, Guvernul susține că dorește eliminarea muncii la „gri” printr-o descurajare a angajărilor cu normă parțială de lucru.

Categoriile exceptate la aplicarea noi reguli de impunere sunt:

  • angajații care realizează, în cursul aceleiași luni, venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată a acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară.
  • elevii sau studenții, cu vârsta de până la 26 de ani, aflați într-o forma de școlarizare;
  • ucenicii în vârsta de până la 18 de ani;
  • persoanele cu dizabilități cărora, prin lege, li se recunoaște posibilitatea de a lucra sub opt ore pe zi;
  • pensionarii pentru limita de vârstă din sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limita de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limita de vârstă din sistemul public de pensii cu orice altă pensie stabilita într-un sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii.
Important in aceasta luna, Noutati, Noutăți fiscale
SWITCH THE LANGUAGE
Cart