iulie 7, 2017

Se amână termenul de realizare a analizei de risc la securitatea fizică

Analiza de risc la securitatea fizică identifică riscurile, zonele de impact, cauzele riscului și eventualele consecințe ale acestuia. Conform disputatei Legi 333/2003, agenții economici și instituțiile sunt obligate să efectueze, contra cost, analizele de risc la securitate fizică.

Hotărârea de Guvern nr. 437 din 30 iunie 2017 (MO 505/2017) prelungește cu încă 12 luni data limită de conformare, în cazul agenților economici și instituțiilor înființate până în iunie 2012, pentru realizarea analizei de risc la securitatea fizica așa cum este reglementată de Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor coroborat cu Hotărârea de Guvern nr. 301/2012.

Noul termen de conformare este de 01 iulie 2018.

În ciuda controversei, conform opiniei noastre și în urma Hotărârii de Guvern nr. 301/2012 actualizată conform Hotărârii nr. 1002/2015, trebuie să se realizeze analiza de risc la securitatea fizică pentru:

 • Unitățile de interes strategic și obiectivele aparținând infrastructurilor critice;
 • Instituțiile de creditare din categoria băncilor;
 • Instituțiile de creditare din categoria organizațiilor cooperatiste și instituțiile financiare nebancare ce derulează activități cu numerar;
 • Societățile comerciale care au ca obiect de activitate schimbul valutar;
 • Casele de amanet, unitățile profilate pe activități cu bijuterii din metale sau pietre prețioase ori magazinele de comercializare a armelor și munițiilor;
 • Furnizorii de servicii poștale;
 • Stațiile de comercializare a carburanților/combustibililor;
 • Spațiile comerciale cu suprafețe mai mari de 500 mp;
 • Sălile și incintele de exploatare a jocurilor de noroc cu achitarea premiilor pe loc, exceptând spațiile în care funcționează mai puțin de trei aparate slot-machine sau cele pentru bingo în sistem TV, precum și în spațiile în care se desfășoară activități conexe, care presupun încasarea taxelor de joc, achitarea premiilor sau depozitarea fondurilor de câștiguri;
 • Casieriile furnizorilor de utilități;
 • Automatele destinate tranzacțiilor cu numerar, indiferent de locul de amplasare;
 • Centrele de procesare a numerarului;

Încălcarea prevederilor din normele metodologice constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi de până la 50.000 lei.

Important in aceasta luna, Noutati, Noutăți legislative
SWITCH THE LANGUAGE
Cart