iulie 7, 2017

Impozitarea companiilor multinaționale sub noile reguli „BEPS”

„BEPS”  – Base erosion and profit shifting – Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor

În scopul alinierii cu Directiva nr.881/2016 în linie cu proiectul BEPS al OECD, se introduce prin modificarea Codului de Procedură Fiscală (Ordonanța de Urgență nr.42 din 9 iunie 2017 (MO 438/2017) obligația societăților multinaționale, pentru care societatea mama este rezidentă fiscal în România, de a depune câte un raport financiar pentru fiecare țară/jurisdicție fiscală privind informațiile agregate referitor la suma veniturilor, profiturile/pierderile realizate, impozitul pe venit acumulat, capitalul declarat, profitul nedistribuit, numărul de salariați, imobilizările corporale, altele decât numerarul sau echivalentul de numerar.

În raportarea introdusă vor fi identificate fiecare entitate constitutivă din grupul de intreprinderi multinaționale, cu menționarea expresă a jurisdicției fiscale de care aparține.

Termenul de raportare către autoritățile fiscale este de 18 luni de la ultima zi a anului fiscal raportabil. Nedepunerea sau depunerea incompletă sau incorectă este contravenție și se sancționează cu amenzi de la 30.000 lei la 100.000 lei.

Important in aceasta luna, noutati, Noutăți fiscale , ,

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

SWITCH THE LANGUAGE
Cart