iulie 6, 2017

Au fost actualizate normele metodologice de control ITM privind detașarea salariaților

Hotărârea nr.337 din 18 mai 2017 (MO 411/2017) actualizează normele metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestărilor de servicii transnaționale pe teritoriul României.

Prin actul normativ de actualizare a normei metodologice se detaliază elementele faptice vizate de controalele Inspecției Muncii, în scopul evitării abuzului în privința detașărilor transnaționale. Ele sunt legate atât de elemente privind activitatea angajatorului cât și a angajatului, astfel:

In ceea ce priveste angajatorul, se vor avea in vedere:

 • locul sediului social, birouri, locul de rezidență fiscală, locul autorizării pentru activitatea desfășurată;
 • corelarea activității de bază autorizate cu obiectul contractului de servicii/contractul de punere la dispoziție;
 • locul de recrutare al angajaților detașați și locul detașări efective;
 • legislația aplicabilă pe de-o parte contractelor de munca încheiate de angajator respectiv contractelor încheiate cu clientul beneficiar al detașării;
 • contractele de muncă și prevederile acestora;
 • numărul de contracte executate și/sau mărimea cifrei de afaceri realizate în statul de rezidență.

In ceea ce privește angajatul detașat, se vor avea în vedere:

 • activitatea angajatului se desfășoară pe o perioadă limitată de timp;
 • data începerii și finalizării detașării;
 • detașarea se efectuează dintr-un al stat membru sau din Confederația Elvețiană, unde salariatul își desfășoară în mod normal activitatea;
 • concordanța dintre natura activității desfășurate de angajatul detașat și prevederile contractului de prestări servicii;
 • modul de asigurarea a cheltuielilor de transport, masă și cazare pentru salariatul detașat.
Noutati ,
SWITCH THE LANGUAGE
Cart