iulie 5, 2017

Termenul de depunere a raportării contabile la 30 iunie 2017

Prin Ordinul nr.895 din 16 iunie 2017  (MO 463/2017) se stabilesc condițiile de întocmire, de conținut și de depunere a raportării contabile la 30 iunie 2017.

Astfel, termenul de depunere instituit de actul normativ mai sus menționat este data de 16 august 2017.
De asemenea, trebuie avut in vedere faptul faptul că, obligația de depunere a raportării contabile la 30 iunie 2017, intervine entităților care, în exercițiul financiar 2016, au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât suma de 220.000 lei. Obligația de întocmire și de depunere a raportări contabile la 30 iunie 2017 intervine și în cazul sucursalelor și sediilor permanente ale societăților aparținând Spațiului Economic European.

Nu au obligația de întocmire și de depunere a raportări contabile la 30 iunie 2017:

  • entitățile care în exercițiul financiar 2016 nu au depășit cifra de afaceri de 220.000 lei;
  • entitățile care nu au desfășurat activitate economică de la data înființării până la data de 30 iunie 2017;
  • entitățile care în perioada 01 ianuarie 2017 – 30 iunie 2017 s-au aflat în inactivitate temporară;
  • entitățile înființate în cursul exercițiului financiar 2017;
  • entitățile care se află în curs de lichidare.
Noutati, Noutăți fiscale
SWITCH THE LANGUAGE
Cart