martie 14, 2017

Ce este dosarul prețurilor de transfer?

Definiția prețurilor de transfer

Legislația fiscală definește prețurile de transfer ca și prețul la care o filială sau o parte a aceluiași grup vinde bunuri și servicii către o altă filială sau grup al companiei. Bunurile și serviciile pot include forță de muncă, componente și piese utilizate în producție sau servicii.

Astfel prețurile de transfer între părțile afiliate sunt definite ca norme, metode de stabilire a prețurilor tranzacțiilor între întreprinderi aflate în proprietatea sau control comun. Spre exemplu, dacă Google România achiziționează servicii de consultanță de la Google Ungaria, prețul stabilit pentru serviciile prestate între cele două subsidiare ale aceleași companii este un preț de transfer.

De ce este necesar prețul de transfer?

Prețul de transfer în sine nu este ilegal sau abuziv, însă stabilirea unui preț de transfer sub sau peste valoarea pieței este. De aceea reglementările legislative asigură premisa corectitudinii și acurateței prețurilor de transfer între entitățile afiliate.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a pus bazele și a emis o serie de linii directoare, care pun în aplicare o normă a valorii de piață, care precizează că societățile trebuie să stabilească prețurile de transfer pe baza tranzacțiilor similare efectuate între părți, altele decât cele ale aceleiași societăți, însă aflate la ”lungimea brațului”.

Principul ”lungimii brațului”

În cazul în care două societăți complet separate încep un proces de tranzacționare comercială, va rezulta un preț de piață pentru serviciile prestate între cele două companii. Acest rezultat se numește tranzacționare la ”lungime de braț” deoarece prețul stabilit este rezultatului un proces autentic de negociere. Lungimea acestui braț, o metaforă a strângerii de mână între cele două părți, este considerată a fi acceptabilă în scopuri fiscale.

În cazul în care două societăți afiliate trec prin același proces, poate exista tentația de a denatura prețul la care se înregistrează tranzacția pentru a eroda baza de impozitare și a muta profiturile între subsidiare.

Astfel, prețurile utilizate în tranzacțiile între persoanele afiliate trebuie să fie egale cu cele ce s-ar fi perceput între persoanele independente, în circumstanțe economice similare.

Tocmai din acest motiv, prețurile de transfer sunt monitorizate îndeaproape în cadrul politicilor fiscale abordate de fiecare stat și pe cale de consecință în cadrul verificărilor fiscale efectuate de organele fiscale,  drept care documentarea prețurilor de transfer, prin întocmirea ”dosarului prețurilor de transfer” este de regulă o sarcină strictă reglementată prin legislația fiscală a fiecărui stat.

Ce este dosarul prețurilor de transfer?

Dosarul prețurilor de transfer între afiliați este un studiu ce examinează și justifică prețurile tranzacțiilor controlate realizate între părțile afiliate. Prin aplicarea și documentarea mai multor metode de testare – studii de benchmarking – se determină dacă tranzacțiile au fost cu respectarea principiului ”lungimii de braț” și dacă vor face față unui control atent al autorităților fiscale în acest sens.

Dacă dosarul prețurilor de transfer este realizat în mod necorespunzător se poate ajunge la cheltuieli adăugate pentru contribuabil sub formă de impozite suplimentare rezultate în urma proceduri de ajustare a prețurilor de transfer de către autoritatea fiscală. Aceste prețuri de transfer sunt atent verificate pentru acuratețe și pentru ca autoritățile fiscale să se asigure că profiturile sunt recunoscute conform legislației domestice fiscale, iar taxele aferente sunt plătite în mod corespunzător.

Ajustările pe care autoritățile au dreptul să le realizeze în urma unui dosar realizat necorespunzător au ca rezultat impozitarea aceluiași profit de către companiile implicate în tranzacția/tranzacțiile analizate, care pot fi situate în jurisdicții fiscale diferite, drept care se ajunge la o dublă impunere.

Cum poate fi evitată dubla impunere?

Atunci când două state impozitează același venit, aceeași afacere – dublă impunere economică – acest fapt poate afecta negativ dezvoltarea comerțului internațional și competiția pe piață.

Deși reglementate la nivel internațional, procedurile de rezolvare a dublei impuneri nu garantează rezolvarea eventualelor impuneri duble, ca urmare a ajustării prețurilor de transfer, iar procedurile amiabile sau litigioase pot dura ani de zile.

Singura modalitate de a evita ajustările și impunerea suplimentară a profiturilor de către organele fiscal este pregătirea unui dosar de prețuri de transfer ce vă poate ajuta în identificarea eventualelor cazuri cu risc de ajustare și dublă impunere. Această identificare din timp, vă oferă posibilitatea de a discuta aceste cazuri cu un specialist în domeniu ori chiar cu autoritățile fiscale înaintea unui control fiscal.

Am nevoie de dosarul prețurilor de transfer?

Acest serviciu specific se adresează următoarelor categorii de contribuabili:

Contribuabililor mari ce desfășoară tranzacții cu persoane afiliate cu o valoare totală per an mai mare ori egală cu următoarele plafoane valorice:

  • 200.000 Euro – pentru încasări sau plăți de dobânzi
  • 250.000 Euro – pentru achiziții sau prestări servicii
  • 350.000 Euro – pentru achiziții sau livrări de bunuri

În cazul depășiri plafoanelor mai sus amintite, termenul de întocmire a dosarului prețurilor de transfer este termenul legal stabilit pentru depunerea declarațiilor anuale privind impozitul pe profit, pentru fiecare an fiscal.

Contribuabililor mari, respectiv contribuabililor mici și mijloci, care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate cu o valoare totală per an mai mare ori egală cu următoarele plafoane valorice:

  • 50.000 Euro – pentru încasări sau plăți de dobânzi
  • 50.000 Euro – pentru achiziții sau prestări servicii
  • 100.000 Euro – pentru achiziții sau livrări de bunuri

În cazul depășiri plafoanelor mai sus amintite, dosarul prețurilor de transfer va fi prezentat la solicitarea organului fiscal, efectuabilă în cadrul unei inspecții fiscale, caz în care termenul maxim de prezentare este de 60 de zile cu posibilitatea prelungiri o singură dată cu cel mult 30 de zile.â

Dosarul de prețuri de transfer are principalul rol de a  justifica prețurile de transfer aplicate și de a proba respectarea principiului ”lungimii de braț”.

Care sunt riscurile în cazul în care nu realizați dosarul prețurilor de transfer?

Pe lângă amenda contravențională de 12.000 și 14.000 de lei (persoane juridice – contribuabili mijlocii și mari), respectiv 2.000 – 3.500 de lei (persoane juridice – contribuabili mici și persoane fizice) pe care o riscați în cazul în care nu prezentați dosarul prețurilor de transfer la solicitarea autorităților, se va pune și problema ajustărilor și impunerii suplimentare a tranzacțiilor care nu respectă, în opinia organului fiscal, prețul de transfer care în acest caz va fi estimat de către organul fiscal.

Estimarea organului fiscal va avea în vedere de regulă media aritmetică a trei tranzacții asemănătoare fără a se lua în calcul notele și trăsăturile distinctive ale tranzacției ori a altor particularități de risc ale companiilor.

 

Astfel, realizarea din timp a dosarului prețurilor de transfer ori a studiilor – ce vă pot arăta dacă tranzacțiile realizate între afiliați sunt sub/peste prețurile practicate pe piață – se pot dovedi a fi un instrument de management fiscal și financiar foarte important în optimizarea sarcinii fiscale.

Cât costă dosarul prețurilor de transfer?

Prețul pentru întocmirea dosarului prețurilor de transfer între afiliați poate varia în funcție de complexitatea tranzacțiilor și a numărului de studii de benchmarking necesare.

Fiind un studiu complex este foarte important ca atunci când cereți o ofertă, aceasta să includă elemente obligatori ale unui dosar, astfel cum sunt stabilite în anexa 3 la Ordinul 442/2016.

Există riscul ca oferta de preț să fie atrăgătoare însă dosarului să îi lipsească elementul central și anume studiile de benchmarking pentru care veți fi taxat în plus.

Beneficiile întocmirii dosarului de transfer împreună cu A&C Associated

Toate dosarele realizate de noi au fost acceptate fără ajustări de către autorități, iar serviciile noastre includ asistență și consiliere în timpul controalelor fiscale și ulterior acestora.

De asemenea, vă putem ghida și optimiza procesul prin identificarea oportunităților fiscale din cadrul companiei dumneavoastră.

Calitate la prețuri accesibile

Realizăm dosarul prețului de transfer în relația cu afiliații la unul dintre cele mai mici prețuri de pe piață, fără a face rabat de la calitate ori de la responsabilități.

Fără costuri ascunse

Nu veți avea surpriza ca elemente centrale dosarului, precum importantele studii de analiză și de benchmarking necesare oricărui dosar să nu fie incluse ca și cost în oferta inițială.

Riscuri fiscale diminuate

Oferim asistență și consultanță privind situația de fapt existentă pentru a diminua riscurile fiscale din cadrul afacerii dumneavoastră.

Un dosar de nefuzat

Prin optimizarea rezultatelor studiilor și prin identifica oportunităților de planificare fiscală, aveți certitudinea că dosarul întocmit de noi nu va fi ajustat de autoritățile fiscale.

Editorial
SWITCH THE LANGUAGE
Cart