martie 1, 2017

Întocmirea situațiilor financiare și raportărilor anuale pentru 2016

Ordinul nr.166 din 25 ianuarie 2017 (Mo 86/2017)  stabilește condițiile de întocmire, de conținut și de depunere a situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2016.

Astfel termenele de depunere instituite de actul normativ mai sus menționat sunt:

  • Întocmirea situațiilor financiare și raportărilor anuale pentru 2016

    Foto: Xetobyte

    31 mai 2017 adică 150 de zile de la data încheierii exercițiului financiar 2016 în cazul entităților al căror an financiar corespunde cu anul calendaristic;

  • 30 aprilie 2017 adică 120 de zile de la data încheierii exercițiului financiar 2016 în cazul instituțiilor publice, asociațiilor și persoanelor juridice fără scop patrimonial;
  • 31 martie 2017 adică 90 de zile de la data încheierii exercițiului financiar 2016 în cazul persoanelor juridice aflate în lichidare;
  • 1 martie 2017 adică 60 de zile de la data încheierii exercițiului financiar 2016 în cazul entităților care nu au desfășurat activitate, de la data constituirii până la data sfârșitul exercițiului financiar 2016. În aces caz entitățile în cauza vor depune o declarație pe propria răspundere.

 

Important in aceasta luna, Noutati ,
SWITCH THE LANGUAGE
Cart