ianuarie 26, 2017

Modificări importante în Codul Fiscal începând cu ianuarie, respectiv februarie 2017

În urma ordonanței de urgență nr. 3 din 6 ianuarie 2017 (MO 16/2017) se impun următoarele modificări în Codul Fiscal:

Clarificarea aplicabilității impozitului specific (impozit forfetar)

După cum am menționat în acest articol → , începând cu 1 ianuarie 2017 se introduce în mod obligatoriu aplicarea impozitului specific, cunoscut ca și „impozit forfetar”, unor categorii de contribuabili care desfășoară următoarele activități:

 • Hoteluri și alte facilități de cazare similare – CAEN 5510

 • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – CAEN 5520
 • Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere – CAEN 5530
 • Alte servicii de cazare – CAEN 5590
 • Restaurante – CAEN 5610
 • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente – CAEN 5621
 • Alte servicii de alimentație n.c.a. – CAEN 5629
 • Baruri și alte activități de servire a băuturilor – CAEN 5630.

Un aspect important este legat de faptul că, deși prevederea legală era ambiguă privitor la categoriile de plătitori obligați la aplicarea acestui impozit, într-un final s-a clarificat, iar contribuabilii care sunt sau devin plătitori de impozit pe venitul microintreprinderilor nu vor fi obligați la plata acestui impozit, având obligația taxării veniturilor realizate conform regulilor stabilite pentru impozitul pe venitul microintreprinderilor.


Introducerea de scutiri în cazul impozitului pe venitul realizat din salariu, pentru activitățile sezoniere

O nouă facilitate se introduce o dată cu MO 16/2017, în speță scutirea de la plata impozitului pe venitul din salarii realizate de angajații cu contact individual de muncă, pe o perioadă determinată de 12 luni, în scopul desfășurării de activități de natură sezonieră, la angajatorii care obțin venituri din următoarele activității:

 • Hoteluri și alte facilități de cazare similare – CAEN 5510
 • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – CAEN 5520
 • Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere – CAEN 5530
 • Alte servicii de cazare – CAEN 5590
 • Restaurante – CAEN 5610
 • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente – CAEN 5621
 • Alte servicii de alimentație n.c.a. – CAEN 5629
 • Baruri și alte activități de servire a băuturilor – CAEN 5630

Alte modificări pe scurt

Deducerea la calculul impozitului pe venitul din salarii realizat, a primelor de asigurare voluntară de sănătate și a serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament, în limita unui plafon de 400 EUR/ persoană anual. Astfel, primele de asigurare voluntară de sănătate și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, achitate de angajați din sursele lor proprii, se vor deduce din valoarea bazei impozabile a impozitului pe venitul din salarii, în limita plafonului mai sus amintit.


Eliminarea obligației de plată a impozitului pe transferul proprietăților imobiliare din patrimoniu personal, în cazul tranzacțiilor care nu depășesc 450.000 lei. Astfel, obligația de plată a impozitului pe transferul proprietăților imobiliare din patrimoniu personal, în cota de 3%, se va aplica doar asupra prețului de vânzare care depășește suma de 450.000 lei, indiferent de durata pe care s-a deținut proprietatea în cauză.


Eliminarea plafonului superior de 5 (cinci) salarii medii brute la care se calcula CAS-ul. Plafonul se abroga începând cu data de 1 februarie 2017.


Eliminarea plafonului superior de 5 (cinci) salarii medii brute la care se calculează CASS-ul. Plafonul se abrogă începând cu data de 1 februarie 2017. Aplicabilitatea acestui plafon fiind doar pentru luna ianuarie 2017, în condițiile în care plafonarea analizată a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017.

Important este faptul că în cazul veniturilor din dividende, dobânzi, și/sau venituri din alte surse nu se va datora CASS, începând cu 1 februarie 2017, în condițiile în care beneficiarul de venit va realiza cel puțin unul dintre următoarele venituri:

 • Salarii;
 • Pensii
 • Activități independente;
 • Activități agricole;
 • Silvicultură;
 • Piscicultură;
 • Indemnizație de somaj;
 • Indeminzație pentru creșterea copilului;
 • Ajutor social;
 • Indeminzație pentru incapacitate temporară de muncă.

Obligația de plată a CASS intervine totuși pentru perioada lunii ianuarie 2017.

 

Important in aceasta luna, noutati, Noutăți fiscale , , , , , ,

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

SWITCH THE LANGUAGE
Cart