ianuarie 8, 2017

S-a modificat procedura de executare silită a debitorilor care au de încasat sume certe de la autorități sau instituții publice.

Ordinul nr. 3554 din 25 noiembrie 2016  (MO 968/2016) prevede și instituie procedura de executare silită a debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice. În speță, prin aplicarea prevederilor art.230 din Codul de Procedură Fiscală, în cazul existenței de sume de încasat care îndeplinesc condiția de a fi certe, lichide și exigibile, datorate de autorități sau instituții publice către contribuabilul care face obiectul procedurii de executare silită, sumele de încasat se execută silit prin poprirea acestora.

În scopul orientării procedurii de executare silită către aceste sume, contribuabilul va depune la organul fiscal de executare un document eliberat de autoritatea/instituția publică din care să rezulte cuantumul sumelor certe, lichide și exigibile datorate de către aceștia.

Important in aceasta luna, Noutati
SWITCH THE LANGUAGE
Cart