decembrie 4, 2016

Obligaţia efectuării inventarierii anuale

În temeiul Legii contabilitații nr. 82/1991 operatorii economici au obligația inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute cel puțin o dată în cursul exercițiului financiar. De regula, pentru prezentarea rezultatelor inventarierii și confirmării situației patrimoniale a agenților economici în situațiile financiare anuale, inventarierea anuală se efectuează la finele exercițiului financiar.

Procedurile și documentația de inventariere

inventar anual

Foto: Scott Facon

Procedurile și documentația care se întocmește cu ocazia inventarierii patrimoniului societății au fost stabilite de ordinul 2861 din 9 octombrie 2009 (MO 704/2009).

Inventarierea se efectuează de către comisii. Comisia de inventariere este numită prin decizie scrisă, emisă de administratorul societății și efectuează inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Decizia de numire trebuie să conțină: membrii comisiei, modul de efectuare a inventarierii, metoda de inventariere utilizată, gestiunea supusă inventarierii, data de începere și de terminare a operațiunilor.

 

Procedura pentru bunurile ce aparțin terților și societăților de leasing

În terment de 15 zile lucrătoare trebuie trimise spre proprietari listele de inventariere ce cuprind toate bunurile ce aparține terților. Proprietarii bunurilor trebuie să confirme primirea listei și au termen 5 zile lucrătoare să comunice eventualele discordanțe. Atenție! Neprimirea confirmării privind bunurile existente la terți nu reprezintă confirmare tacită.

În ceea ce privește societățile de leasing, acestea trebuie să solicite utilizatorilor furnizarea listelor de inventariere cu bunurile care fac obiectul contractelor de leasing.

Creanțele și obligațiile față de terți sunt supuse verificării și confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și datorii care dețin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi.

 

Cum se soluționează diferențele apărute în inventariere?

Se vor solicita explicații scrise de la persoanele care au răspunderea gestionării bunurilor pentru toate plusurile, lipsurile și deprecierile constatate la bunuri, precum și pentru pagubele apărute, explicații ce vor conține și tipul pierderilor ori pagubelor constate, dar și modul de regularizare al diferențelor.

Dacă lipsurile din gestiune nu sunt considerate infracțiuni administratorii trebuie să impute persoanelor vinovate valoare de înlocuire a bunurilor ori compensarea lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, în cazul unei confuzii de material, ambalaj, etc ori în cazul că diferențele constatate se referă la aceeași perioadă de gestiune și la aceeași gestiune.

 

De reținut!

Numai în momentul în care se stabilesc soldurile tuturor conturilor bilanțiere, inclusiv cele aferente impozitului pe profit și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare se completează registrul inventar.

Documentele pentru procedura de inventar, dar și un ghid complet al procedurii, elaborate de A&C Associated, se pot pune la dispoziție la cerere dumneavoastră.

Important in aceasta luna, noutati

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

SWITCH THE LANGUAGE
Cart