decembrie 4, 2016

Noul impozit forfetar pentru facilităţi de cazare și restaurante intră în vigoare de la 1 Ianuarie 2017

Începutul anului 2017 este marcat de o modificare importană a modului de impozitare a anumitor activități economice. Barurile, restaurantele, hotelurile și pensiunile turistice nu vor mai datora impozit pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor, ci vor trebui să plătească un impozit specific – impozitul forfetar.

Cine este afectat?

Prin derogare de la prevederile titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (MO 812/2016), impozitul forfetar se introduce pentru persoanele juridice înregistrate cu următoarele coduri CAEN:

  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare – CAEN 5510
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – CAEN 5520
  • Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere – CAEN 5530
  • Alte servicii de cazare – CAEN 5590
  • Restaurante – CAEN 5610
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente – CAEN 5621
  • Alte servicii de alimentație n.c.a. – CAEN 5629
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor – CAEN 5630.

Impozitul forfetar se datorează de către operatorii economici de mai sus, dacă aceștia nu se află în lichidare și dacă au înscris la 31 decembrie al exerciţiului financiar anterior unul dintre codurile CAEN de mai sus, fie ca obiect principal de activitate, fie ca și activitate secundară.

Impozit Forfetar

Foto: Filip Dujardin

Cum funcționează impozitul forfetar?

Impozitul se va aplica numai pentru activitățile economice ce sunt înregistrate cu codurile CAEN de mai sus. În cazul în care, agenții economici realizează și alte tipuri de activități, pentru acestea din urmă se va aplica în continuare regimul normal de impozitare.

Contribuabilii ce se încadrează la plata impozitului forfetar sunt obligați să evidențieze amortizarea fiscală conform art. 28 din Codul fiscal și să întocmească Registrul de evidență fiscală, pentru modul de calcul al impozitului forfetar.

În situația în care activitățile economice de mai sus au realizat pierderi fiscale până în 31.12.2016 și ele datorează numai impozit forfetar, nu vor deduce pierderea fiscală la calculul impozitului forfetar ci de la momentul când revin la plata impozitului pe profit, în perioada celor 7 ani fiscali în care este posibilă reportarea acestei pierderi.

 

Cum se calculează impozitul forfetar?

Modul de calcul al acestui impozit se va realiza în funcție de tipul de activitate, dimensiunea spațiului în care se prestează serviciile și amplasarea acestora.
Pentru restaurante, serviciile de catering, baruri și alte servicii de alimentație impozitul forfetar variază în funcție de rangul localității, suprafața utilă comercială/de servire/de desfășurare a activității și de un coeficient de sezonalitate. Spre exemplu, un restaurant cu o suprafață între 301 și 400 mp din zona centrală a Brașovului va avea de achitat un impozit anual de 40.425 lei.

Vedeți aici → Formula de calcul a impozitului forfetar pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea cu codul CAEN: 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 – „Alte servicii de alimentaţie”.

Vedeți aici → Formula de calcul a impozitului forfetar pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea cu codul CAEN: 5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”.

Impozitul forfetar va varia în funcție de numărul de locuri de cazare pentru activitățile economice precum hoteluri, facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, parcuri pentru rulote, campinguri, tabere, dar și alte servicii de cazare. Astfel, un hotel cu 40 de camere duble din centrul Brașovului va avea un impozit anual de 17.920 lei.

Vedeți aici →  Formula de calcul a impozitului forfetar pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea cu codul CAEN: 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare”, 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 –  „Alte  servicii  de cazare”.

Noutati, Noutăți legislative
SWITCH THE LANGUAGE
Cart